Praktikantų duomenų tvarkymas

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Mes, UAB „Litcargo“, juridinio asmens kodas 302637657, buveinės adresas Ukmergės g. 120-2, LT-08100 Vilnius, Verslo centras „Baltic Hearts“, B korpusas (toliau – Bendrovė, arba Mes) rūpinamės informacijos apie Jus apsauga.

Tikimės, kad šiame pranešime rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip Mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus praktikos atrankos tikslu Jei turite klausimų, komentarų dėl to, kaip Mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, Mes pasirengę Jums padėti.

Jeigu Jums reikalinga informacija arba pagalba, prašome kreiptis į Mus elektroninio pašto adresu duomenuapsauga@nnl.lt.

Informacija apie duomenų tvarkymą

Tvarkymo tikslas:

Siekiant įvertinti ir atrinkti praktikantą/ę į laisvą darbo poziciją ir sudaryti tarp Bendrovės ir praktikanto praktikos sutartį.

Informacija apie tvarkomas duomenų kategorijos:

Tvarkoma bendra informacija: Praktikanto vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, specialybė, mokymo įstaiga, studijų pakopa, pageidaujamos pareigos, informacija apie tai kodėl norima atlikti praktiką.

Teisinis pagrindas:

BDAR 6 straipsnis 1 dalis b punktas. Duomenys tvarkomi praktikantų atrankos tikslu, siekiu sudaryti praktikos sutartį.

Tvarkymo terminas:

Iki atrankos laikotarpio pabaigos, bet ne ilgiau nei 3 mėnesiai.

Jūsų teisės:

Teisė susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Teisė ištaisyti asmens duomenis. Teisė pateikti skundą, jeigu manote, kad Jūsų duomenys tvarkomi netinkamai. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

Įgyvendinti Jūsų teisės galėsime tik gavę Jūsų užklausą.

Jūsų užklausų nagrinėjimas

Siekdami apsaugoti duomenų subjektų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu Mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz., vardą, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais Mūsų turimais anketiniais duomenimis.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, Mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą arba pateiksime atsakymą ir informaciją pagal Jūsų užklausimą. Jeigu Jūsų užklausa pateikiama elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis.

Pranešimo galiojimas

Ši pranešimas galioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

El. paštas info@litcargo.lt
Biuro adresas Ukmergės g. 120-2, 08100 Vilnius, Verslo centras „Baltic Hearts“, B korpusas  
© 2022 UAB Litcargo. Visos teisės saugomos. SEO Paslaugos - TaurusMedia.lt